Bạn có thể lựa chọn từ các loại giá đỡ dao đến các mảnh dao có hiệu suất cao. Đặt hàng ngay hôm nay.

Mảnh dao tiện trong mang tới độ chính xác và độ chính xác, cung cấp cho bạn một loạt các giải pháp dựa trên carbide wolfram để giúp bạn đạt được thành công trong các ứng dụng tiện.

Các mảnh dao tiện và các công cụ tiện khác của chúng tôi cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng linh kiện và giảm sai số, trong khi chuyên môn của chúng tôi giúp bạn điều chỉnh quy trình của mình.

Điều này đảm bảo bạn luôn đạt được kết quả chính xác và sạch sẽ trong mọi lần sử dụng. Với những lựa chọn từ các công cụ chia rã và cắt, tạo hình, tiện đường ray và tiện O.D. và I.D.; Kennametal Inc. cung cấp vận chuyển nhanh chóng các công cụ tiện hiệu suất của chúng tôi.