Dây đồng mạ kẽm cho máy cắt dây EDM

Dây cắt EWF WIRE

Dây đồng mạ kẽm cho máy cắt dây EDM

Dây đồng thau EWF