DAO PHAY MẶT ĐẦU GẮN MẢNH HỢP KIM APMT

Tăng năng suất cao hơn 30%: Mảnh dao phay APMT được thiết kế đặc biệt để tăng hiệu suất gia công. Với khả năng cắt mạnh mẽ và ổn định, nó giúp gia công nhanh chóng hơn, từ đó tăng năng suất so với các loại dao phay thông thường.