Dao phay Mill 16

Dao phay mill 16 gia công phay mặt tất cả loại gang (gang dẻo, gang xám, vỏ động cơ). sản xuất được những sản phẩm cơ khí như mong muốn.