DAO PHAY NGÓN HỢP KIM 4CH0800DL019A KC633M (5824183)