DAO PHAY NGÓN HỢP KIM WIDIN ZR GIA CÔNG VẬT LIỆU 55 HRC