DAO PHAY NGÓN SAU NHIỆT WIDIN GIA CÔNG ĐỘ CỨNG LÊN ĐẾN 55 HRC