Dao tiện tiêu chuẩn ISO turning

Dao tiện ISO có thể đáp ứng gia công từ thô đến tinh. Đáp ứng mọi yêu cầu khó khăn của bạn