DẦU CẮT GỌT TRIM SC310 – KHÔNG MÙI GIÁ TỐT

Các chất lỏng bán tổng hợp TRIM® có các tính năng làm lạnh và bôi trơn của hóa chất tổng hợp mà không có nhiều thành phần dầu như chất nhũ tương.

Được thiết kế để vận hành ở SFPM cao hơn, các chất bán tổng hợp đạt hiệu quả tốt trong nhiều quy trình vận hành, trong đó bao gồm phay mặt đầu, tiện cắt, mài, tiện ren, và khoan –  tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể. Các chất bán tổng hợp tương thích với thép hợp kim, thép công cụ, gang, hợp kim đồng, cũng như nhựa và các chất tổng hợp.

Với tỷ lệ hao hụt ít hơn, các chất bán tổng hợp sử dụng ít vật liệu hơn — qua đó giúp giảm chi phí.