Dây đồng thau EWF

Dây  đồng thau EWF có tính ổn định cao, lực căng dây lớn đáp ứng bề mặt gia công đạt độ bóng.