MẢNH KHOAN TỐC ĐỘ CAO ĂN MỎNG DFT – DS SERIES

Mã iso Lớp phủ Chiều dài cạnh cắt Đường kính Đường kính lỗ Tiết diện Góc R Vật liệu
DFT030304DS KCU40 3.97 6 2.65 2.95 0.4 Thép, inox
DFT05T308DS KCU40 5.29 8 3.4 3.75 0.8 Thép, inox
DFT06T308DS KCU40 6.62 10 4.4 3.75 0.8 Thép, inox
DFT070408DS KCU40 7.94 12 4.4 4.75 0.8 Thép, inox
DFT090508DS KCU40 9.92 15 5.5 5.25 0.8 Thép, inox