Mũi khoan gắn mảnh Drill Fix

Mũi khoan gắn mảnh Drill Fix là một công cụ khoan tiện dụng với hiệu quả và hiệu suất cao, bao gồm hai phần – đầu mũi khoan (insert) và thân mũi khoan.